Op donderdag 22 januari 2009 werd Willem van Olphen in het zonnetje gezet voor het feit dat hij 40 jaar heeft gejudood bij Sportschool Vries in Oosterwolde.

Er werd hem een oorkonde in de vorm van een judofiguur uitgereikt en zijn vrouw Tine kreeg een boeket bloemen aangeboden.