Op 10 sept. 2009 werd Melle ten Kate gehuldigd voor het feit dat hij 35 jaar lid is van Sportschool Vries in Oosterwolde.

In augustus 2009 was het 35 jaar geleden dat Melle ten Kate lid werd van Sportschool Vries in Oosterwolde. Dit feit werd echter op 10 september 2009 gevierd vanwege de late vakanties dit jaar.

Voorafgaand aan de judoles in het Gym.lokaal van het Stellingwerf college werd Melle in het zonnetje gezet en kreeg hij een oorkonde aangeboden in de vorm van een patrijspoort met een spiegel met opschrift erin.Zijn vrouw Tineke was daarbij ook aanwezig en zij kreeg een boeket bloemen