Zaterdag 3 dec. 2011 werd in het Gym.lokaal van het Stellingwerf College in Oosterwolde een onderling judotoernooi gehouden voor judoka's van Sportschool Vries van de afd. Appelscha, Oosterwolde, Sneek en Wolvega en van Sportschool Poelstra uit Sneek en van Sportschool Oord uit Drachten en Ureterp.

Dit toernooi was bedoeld voor beginnende judoka's met witte en gele band die nog nooit een prijs hadden gewonnen. Er waren 54 deelnemers die, gadegeslagen door de vele belangstellenden, sportief streden om een prijs in de wacht te slepen.

 

Prijswinnaars:

 

geb.in 2005/2006 t/m 20 kg.:

1e pr. Celine Poelstra, Wommels

t/m 26 kg.:

1e pr. Sanne Siemensma,Rottevalle

 

geb. in 2003/2004 t/m 23 kg.:

1e pr. Jerrel Beyaard,Appelscha

 

t/m 29 kg.:

1e pr. Rommert Hendriksma, Appelscha

2e pr. Ruben Ark, Sneek

3e pr. Tom Ligthart, Elsloo

 

34 t/m 37 kg.:

1e pr. Jelle v.d. Elst, Haule

2e pr. Tessa Venema, Raerd

 

geb. in 2001/2002 t/m 25 kg.:

1e prijs Joep Hoogendoorn, Appelscha

 

28 t/m 31 kg.:

1e pr. Sjors Roolvink, Sneek

 

t/m 34 kg.:

1e pr. Peter Coldenhoff,Sneek

 

39 t/m 44 kg.:

1e pr. Winston de Jong, Oldeberkoop

2e pr. Tjen Soeriowardojo,Oosterwolde

 

geb. in 1999/2000 35 t/m 38 kg.:

1e pr. Wiebo Visser, Sneek

 

45 kg. en zwaarder:

1e pr. Bram Adema, Scharnegoutum