Donderdag 28 maart 2013 werd Jan de Vries gehuldigd voor het feit dat hij 35 jaar verbonden is aan Sportschool Vries.

Hij kreeg een oorkonde uitgereikt en zijn vrouw kreeg een boeket bloemen.