Donderdag 30 januari 2014 werd Willem van Olphen uit Appelscha gehuldigd voor het feit dat hij al 45 jaar heeft gejudood bij Sportschool Vries in Oosterwolde.

Hij kreeg een oorkonde aangeboden en ook zijn vrouw Tine werd bij de huldiging betrokken, zij kreeg een boeket bloemen. Willem denkt voorlopig nog niet aan stoppen met judo.