Bijdrageregeling minima 2006 voor inwoners van de Gemeente Sneek en Wymbritseradiel...

In de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn op het gebied van sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Zie voor meer informatie over de bijdrage de volgende pdf-documenten:
Bijdrageregeling Minima 2006
Aanvraagformulier