Zaterdag 9 dec. j.l. zijn er in sporthal de Timp te Assen examens Jiu-Jitsu afgenomen door de Judo Bond Nederland (District Noord).

Er waren 8 kandidaten uit Friesland, Groningen en Drente die aan deze examens deelnamen. Dirk v.d. Berg, lid van Sportschool Vries uit Joure en Sneek was hier een van. Elk examen duurde ca. 45 min. Per persoon waarbij hij de examencommissie kon laten zien wat hij in zijn mars had. Ten eerste bestond het examen uit kata van verschillende worpen, klemmen, stokslaan, messen etc., gevolgd door vrije aanval en verdediging tegen twee à drie personen. Hij moest laten zien hoe hij deze personen zo snel mogelijk kon uitschakelen. Dirk heeft dit uitstekend laten zien. Dirk geeft in Joure les in Jiu-Jitsu en heeft leraarsdiploma C en is nu bezig om diploma B te behalen, wat in april/mei 2007 is afgerond. Na het leraarsdiploma is hij ook van plan om door te gaan voor de 4e en 5e dan Jiu-Jitsu. Deze examens worden dan landelijk afgenomen.