Zaterdag 28 maart 2009 werd in de van der Bijhal te Kollum een judotoernooi gehouden voor judoka's van 5 jaar en ouder.

Zaterdag 7 februari 2009 werd in het gym.lokaal van de Simon Havingaschool te Sneek een judotoernooi gehouden voor leden van Sportschool Vries en Sportschool Poelstra.

Op donderdag 22 januari 2009 werd Willem van Olphen in het zonnetje gezet voor het feit dat hij 40 jaar heeft gejudood bij Sportschool Vries in Oosterwolde.

Zaterdag 20 december 2008 werd in Sporthal Valkenlaan te Hoogeveen een judotoernooi gehouden voor judoka's van 5 jaar en ouder.

Zaterdag 8 nov. 2008 werd in het Sportcentrum te Leek een Opstaptoernooi gehouden voor beginnende judoka's

Zaterdag 27 september 2008 werd in Sporthal "De Leegens"te Doezum een judotoernooi gehouden voor judoka's van 6 jaar en ouder.

Donderdag 18 september 2008 werd het heuglijke feit gevierd dat Floor van der Wal uit Sneek en Cornelis de Haan uit Oldeholtpade respectievelijk 35 en 25 jaar hebben gejudood bij Sportschool Vries.

Zaterdag 29 nov. 2008 werd in het Gym.lokaal van het Stellingwerfcollege een onderling judotoernooi gehouden voor judoka’s van Sportschool Vries van de afdelingen Oosterwolde, Sneek en Wolvega.

Subcategorieën