Geen les:

25 april 2019         Mei vakantie

2 mei 2019            Mei vakantie

30 mei 2019          Hemelvaartsdag

4 juli 2019            Laatste les voor de zomervakantie