SPORTSCHOOL VRIES

 

Tarieven 2021

Per maand

Per kwartaal

Per jaar

Peuter judo

€25,00

 

 

Judo 6 t/m 13 jaar

€ 18,50

€ 54,00

€ 203,50

14 jaar en ouder

€ 20,50

€ 60,00

€ 225,50

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Alleen op rekeningnummer NL95ASNB0772940363 tnv P. van Schooten

Met vermelding van: Naam leerling, lestijd en maand van betaling.

 

Betaling per maand:

De contributie dient vooruit betaald te worden dit kan op bovenstaand rekeningnummer. Het bedrag dient voor de 10e van de maand op deze rekening te zijn bijgeschreven. Een tweede en volgend lid uit één gezin krijgen een reductie van € 1,00 per maand per persoon. Alle schoolvakanties dienen doorbetaald te worden, de tarieven zijn hierop gebaseerd.

 

Betaling per kwartaal:

  • Het eerste kwartaal dient voor 10 januari betaald te zijn.
  • Het tweede kwartaal dient voor 10 april betaald te zijn.
  • Het derde kwartaal dient voor 10 juli betaald te zijn.
  • Het vierde kwartaal dient voor 10 oktober betaald te zijn.

Indien de kwartaalbetaling niet op tijd is betaald, dan is voor het desbetreffende kwartaal alleen maand betaling mogelijk. Een tweede en volgend lid uit één gezin krijgen reductie van € 3,00 per kwartaal per persoon.

 

Betaling per jaar:

Er is 1 mogelijkheid van januari tot december (mits anders is overeengekomen) De jaarbetaling van januari t/m december dient voor 10 januari betaald te zijn. Is dat niet het geval dan is alleen kwartaal- of maandbetaling mogelijk. Een tweede en volgend lid uit één gezin krijgen een reductie per jaar van €10,00 per jaar per persoon.

 

BETALINGSACHTERSTAND:

Indien een betalingsachterstand van 3 maanden of meer is ontstaan en er moet een nota uitgeschreven worden, dan wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de sportschool zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso in handen te stellen van een derde. Dan zijn de daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van het betreffende lid van de sportschool.

 

OPZEGGING:

De opzegging van het lidmaatschap kan ALLEEN schriftelijk of per e-mail naar bovenstaand e-mailadres of naar bovenstaand adres. De opzegtermijn is één maand. Bijvoorbeeld: Als er in juni is opgezegd dan dient juli nog doorbetaald te worden. Dit geldt voor iedereen dus ook voor degene die voor een kwartaal of een heel jaar hebben betaald. Indien iemand de lessen niet heeft volgt en niet heeft opgezegd, dan worden de lessen wel doorberekend. Als u per kwartaal of per jaar heeft betaald, dan krijgt u bij tussentijdse opzegging geen contributie terug. (Behalve bij een bewijsbaar ongeval of langdurige ziekte)

 

 

LIDMAATSCHAP JUDO BOND NEDERLAND:

Lidmaatschap geadviseerd. Dit dient u zelf te regelen via www.judobond.nl ovv Sportschool Vries. 

* Kinderen tot 6  jaar graag aanmelden via de link tuimeljudo. Dan krijgen ze het judo werkboek. 

Voordeel lidmaatschap JBN: Deelname wedstrijden, geregistreerde graduaties, leuk digitaal magazine met de nieuwste judo info.

 

 

Wanneer je een les niet kunt volgen, graag afmelden bij je leraar: Petra van Schooten 0643700886.